LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN DCD

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Bách Khoa (Thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp DCD) ra đời năm 2015, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã kế thừa những giá trị và tinh thần doanh nhân từ đội ngũ lãnh đạo suốt hơn 20 năm hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường trong và ngoài nước.

Thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp DCD không chọn con đường đi nhanh, đi tắt hoặc sớm nở tối tàn mà từng bước phát triển vững chắc với các đối tác, đại lý và khách hàng phù hợp, đồng chí hướng và kết nối dài lâu

Chúng tôi luôn chào đón quý đối tác, đại lý, nhà thầu và các ứng viên đến gia nhập đại gia đình và chúng ta cùng nhau phát triển thịnh vượng!