THÀNH TỰU – CHỨNG NHẬN

 Với nỗ lực không ngừng và sự tin yêu ủng hộ của quý đối tác, đại lý và khách hàng, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Bách Khoa (Thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp DCD) đã đạt được những giải thưởng danh giá về tập thể lẫn cá nhân. Những thành tựu này là niềm động viên khích lệ để chúng tôi tiếp tục phấn đấu trên con đường phía trước, và đương nhiên không thể nào thiếu sự đồng hành của quý vị.

ISO 9001: 2015

TOP 10 Thương hiệu tín nhiệm 2020

TOP 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

 

TOP 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

 

ISO 9001: 2015

TOP 10 Thương hiệu tín nhiệm 2020

TOP 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

 

TOP 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

 

ISO 9001: 2015

TOP 10 Thương hiệu tín nhiệm 2020

TOP 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

 

TOP 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020