CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

ISO là tên viết tắc của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

Tiêu chuẩn ISO là các quy tắc được chuẩn hóa quốc tế. Nó được công nhận và có giá trị toàn cầu. Các tiêu chuẩn ISO giúp cho các tổ chức hoạt động phát triển bền vững. Giúp các doanh nghiệp có thể sản xuất ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng với chất lượng đồng đều.

HAY NÓI CÁCH KHÁC: Tiêu chuẩn ISO như một thước đo đồng đều cho các Doanh nghiệp toàn thế giới cùng hướng tới.

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Chứng chỉ ISO 9001 còn được gọi là Giấy chứng nhận ISO 9001. Chứng chỉ này sẽ chứng minh Doanh nghiệp đã sở hữu hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu.

DCD tự hào đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 như một lời cam kết về chất lượng dành cho Quý khách hàng và Đối tác đã, đang và sẽ đồng hành cùng chúng tôi trên những chặng đường phát triển của DCD.

chứng nhận iso DCD