Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN – Sáng 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028.

Được thành lập năm 2005, sau hơn 17 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức bộ máy của Hiệp hội đã phát triển rộng khắp từ trung ương đến các địa phương với số lượng hội viên tham gia ngày càng tăng; chất lượng cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc đã được tăng cường; tính liên hiệp và thực hiện chức năng đại diện, vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền với doanh nghiệp có bước chuyển biến tốt, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc tập hợp, kết nối, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp hội viên…

Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm 2022, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã dần phục hồi, nhưng đến nay tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động vẫn ở mức cao; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa mạnh dạn đầu tư phát triển khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ cốt lõi, công nghệ tiên phong; thiếu tầm nhìn chiến lược dài hạn dẫn đến đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đạt tiêu chuẩn cả về lượng chất và trình độ quản lý. Đặc biệt, mối liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau và với các doanh nghiệp lớn còn mong manh.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Tổng Giám đốc công ty TNHH thương mại Bách Khoa mong muốn Nhà nước có chính sách cụ thể hỗ trợ, giúp đỡ các công ty được chuyển giao công nghệ tiên tiến sản xuất tại Việt Nam. Sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước về tài chính, đất đai, xây dựng nhà máy sẽ chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các công ty phát triển nhanh, bền vững và đồng thời khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đem lại lợi ích cho đất nước, quê hương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thời gian qua đã thể hiện vai trò là lực lượng chủ lực quản lý, tổ chức các nguồn lực sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, thúc đẩy tăng trường và phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh doanh nhân có bản sắc Việt Nam; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, phát huy quyền làm chủ và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho đất nước.

“Tôi mong các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp tục là những người xung kích trên mặt trận kinh tế, tiếp tục xây dựng đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, không ngừng phát triển, vừa là thích ứng với xu thế của thời đại, vừa là đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Tôi cũng mong rằng chúng ta xây dựng hệ giá trị của doanh nghiệp Việt Nam thông qua những chuẩn mực về văn hóa, thông qua đạo đức kinh doanh, thông qua trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng, thông qua việc liên kết, hợp tác với nhau để tạo thành một sức mạnh chung của doanh nghiệp Việt Nam”.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu Hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tiếp cận nhanh với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận một cách hiệu quả, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới./.

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-gap-mat-doan-dai-bieu-doanh-nghiep-nho-va-vua-post1008750.vov

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *